La Collita del 2018 no ha estat massa

abundant. Ha plogut massa!